Lövberga-serien

I Lövberga-serien får du följa människorna på den lilla gården Lövberga i Björsäters socken, Bankekinds härad i Östergötland från 1610 och ett stycke framåt under den period i vår historia som kommit att kallas stormaktstiden. Eftersom berättelsen inte bara är en skildring av människorna utan även av tiden de levde i så lär du känna ett brett persongalleri människor från alla nivåer och hörn av samhället förekommer.

Det här är mina löften om mina Lövberga-böcker till dig som läsare:

  • Du kommer att fästa dig vid personerna, du kommer att svepas med i spänningen, tragiken och glädjen och när du har läst ut en bok kommer du att sitta där med en enda fråga: Hur kommer det att gå?
  • Jag vet nästan lika lite som du hur berättelsen kommer att utvecklas. Mina karaktärer fattar sina beslut och det får konsekvenser för fortsättningen. Det är precis som i det riktiga livet.
  • Berättelsen är historiskt korrekt i de stora dragen. Jag har gjort ett mycket litet antal medvetna avsteg men då talar jag om det i bokens efterord.
  • Böckernas titel kommer alltid att vara tre ord och det första ordet kommer att vara den bestämda artikeln ”En” eller ”Ett”.
  • Du kommer att hitta bokens titel någonstans i texten, vanligen mot slutet.
  • Böckerna har trettio kapitel eller väldigt nära. Varför? För att en lagom tjock bok består av högst 120.000 ord och en berättelse från 1600-talet berättas bäst i kapitel som har ett omfång någonstans runt 4.000 ord. Så är det bara.